Βαθμολογία:
( 0 )

Στη βόρεια είσοδο του χωριού Λιγόρτυνος αποκαλύφθηκε μεγάλος, συλημένος, λαξευτός θαλαμοειδής τάφος των γεωμετρικών χρόνων.

Ο θάλαμος ήταν κυκλικός, από την είσοδο σωζόταν το κατώφλι, οι δύο μονολιθικές παραστάδες (ύψος: 1μ.), καθώς και υπέρθυρο πάνω από αυτές. Βρέθηκαν πολλές τεφροδόχες κάλπες και καλύμματα καλπών καθώς και αγγεία, μεταξύ των οποίων γεωμετρικός κρατήρας με παράσταση ‘δαιδαλικής’ μορφής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η σειρά 32 πήλινων ασπιδισκίων, τα περισσότερα με διακόσμηση λευκή επί μελανού. 


Σχετικά σημεία