Βαθμολογία:
( 0 )

Η τοπική παράδοση θέλει τον όρμο των Τριών Εκκλησιών τόπο ερημητισμού κατά τα παλαιότερα χρόνια. Μετά το 1900 έγινε εξάρτημα του Κουδουμά. Οι εκκλησίες της Παναγίας του Χριστού και του Αγίου Γεωργίου ήταν τοιχογραφημένες.


Σχετικά σημεία