Βαθμολογία:
( 0 )

Στην πεδιάδα των Πεζών, βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισμός Κελιά. Το χωριό με την ανταλλαγή πληθυσμών το 1923 κατοικήθηκε από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.

Οι παραδόσεις, η ιστορία και η καθημερινότητα από εκεί και έπειτα ακολουθούν τη ρότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως αυτή γράφτηκε από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Παραδόσεις, ήθη και έθιμα μπολιάστηκαν στην καθημερινότητα των νέων κατοίκων που πολύ γρήγορα ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς με τους ντόπιους Κρητικούς.

Η καλλιέργεια των αμπελιών εξελίχτηκε με τις νέες μεθόδους των Μικρασιατών και έτσι η γη από τότε μέχρι και σήμερα αποτέλεσε την κύρια πηγή εσόδων των κατοίκων.

Το χωριό αναφέρεται για πρώτη φορά το 1577 από τον Fr. Barozzi στην επαρχία Πεδιάδας ως Calia.