Βαθμολογία:
( 0 )

Άλλο ένα κτηνοτροφικό χωριό χωμένο μέσα στους κάμπους, τους λόφους και τις καλλιέργειες. Όπως και σε άλλα χωριά της περιοχής, και εδώ εγκαταστάθηκαν ανωγειανοί κτηνοτρόφοι μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, όλοι από την οικογένεια των Καράτζηδων, που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία.

Και εδώ έχουν εντοπιστεί διάφορες αρχαιολογικές θέσεις, όπως στο ύψωμα Καστριώτης στα 681μ. και στο λόφο Τροχάλοι, προς τα ∆αμάνια, όπου εντοπίστηκαν οικοδομικά λείψανα και κεραμική που πιθανόν προέρχονται από οικισμό της γεωμετρικής περιόδου.

Κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, είχε εγκατασταθεί εκεί ασύρματος μέσα σε σπήλαιο καθώς και ανταρτοδικείο το οποίο δίκαζε τους προδότες και τους έριχνε μέσα στη χαράδρα που βρισκόταν εκεί κοντά.