Βαθμολογία:
( 0 )

Στη Ροτασιανή Κεφάλα υπάρχουν σήμερα τα ερείπια από την αρχαία πόλη Ρύτιον. Γύρω από το λόφο και χαμηλά στην πεδιάδα έχουν αποκαλυφθεί αρχαίοι τάφοι διαφόρων τύπων που χρονολογούνται από τη γεωμετρική περίοδο (10ος - 8ος αι. π.Χ.) έως και την ρωμαϊκή εποχή. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο γεωμετρικός θολωτός τάφος που ανέσκαψε ο Ν. Πλάτων και ο οποίος περιείχε πάνω από 40 ταφές, σημαντικό αριθμό αγγείων αλλά και μια σαρκοφάγο, όπως επίσης πολλά σιδερένια όπλα, περόνες, πόρπες, ασημένιες καρφίδες και μία χρυσή, καθώς τέλος χρυσούς δακτυλίους και ελάσματα με τα οποία διακοσμούσαν τα ενδύματα των νεκρών. Μέρος των ευρημάτων εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αξιόλογα είναι και τα ευρήματα των μινωικών χρόνων, όπως ο θησαυρός χάλκινων εργαλείων και όπλων που βρέθηκε στη θέση Ασπρολείβαδα, σε χώρο όπου έχει εντοπιστεί μινωικός οικισμός, όπως και ομάδα εντυπωσιακών λίθινων αγγείων από οφείτη από τη θέση Λιβαδείτης. Στη θέση Ξερόκαμπος έχει ανασκαφεί τμήμα ρωμαϊκής εγκατάστασης. Στις θέσεις Εμπασός και Φαρμακαρά έχει ανακαλυφθεί γεωμετρικό νεκροταφείο ενώ, στη θέση Κεφάλα η ακρόπολη του αρχαίου Ρυτίου. 


Σχετικά σημεία