Βαθμολογία:
( 1 )

Σπίτια με λάσπη και άχυρο;

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στις Αρχάνες μια ομάδα που προτείνει έναν νέο τρόπο δόμησης με τη μέθοδο cob. Και παρότι αρχικά θα είστε δύσπιστοι για το πόσο στέρεα ή στεγανά μπορεί να είναι τα σπίτια που κατασκευάζουν με... λάσπη, κόπρανα ζώων και στάχυα, μια επίσκεψη και κουβέντα μαζί τους, μπορεί να σας πείσει για τα πλεονεκτήματα της εναλλακτικής αυτής φυσικής δόμησης: βιοκλιματική αρχιτεκτονική, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, διατήρηση σταθερών συνθηκών διαβίωσης, είναι κάποια από τα σημαντικά της πλεονεκτήματα.

Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούν χρειάζονται ελάχιστη επεξεργασία ή μεταφορά, ενώ τα οικονομικά και περιβαλλοντολογικά κόστη είναι χαμηλά. Μερικά από αυτά τα υλικά είναι ανανεώσιμα (όπως τα δένδρα και το άχυρο) και κάποια άλλα (όπως οι πέτρα και το χώμα) υπάρχουν σε τέτοια αφθονία που είναι πρακτικά ανεξάντλητα.

Ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα του να κτίζει κάποιος με τοπικά υλικά είναι ότι το κτίριο βρίσκεται σε πλήρη οπτική αρμονία με το περιβάλλον.

«Αντίθετα από τα οικολογικά δομικά υλικά, τα φυσικά εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία. Η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην καταστροφή των δασών, στην κατασπατάληση των ορυκτών πόρων, στην μόλυνση και ούτε εξαρτάται από βιομηχανικά υλικά και βαριά μηχανήματα. Η γη είναι μη τοξική και τελείως ανακυκλώσιμη. Σ’ αυτή την εποχή της περιβαλλοντολογικής υποβάθμισης και της έλλειψης φυσικών πόρων, με τις χιλιάδες κρυμμένες τοξίνες στα σπίτια μας, δεν είναι λογικό να επιστρέψουμε σε πιο αθώα φθηνά και υγιεινά οικοδομικά υλικά;»


Στοιχεία Επικοινωνίας

Σχετικά σημεία